Aktualności

Grzejniki nurnikowe, grzałki zanurzeniowe - immersyjne

Grzejniki nurnikowe (immersyjne) w wykonaniu przeciwwybuchowym typu D-8640/D-8660/D-8680

Dla obszarów zagrożonych wybuchem, opracowano urządzenia grzejne w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex ’de’ zgodnie z normami EN-IEC 60079-0, EN-IEC 60079-1, EN 60079-7 i EN-IEC 60079-31,certyfikowane przez niezależny instytut badawczy ISSeP.
Grzejniki znajdują zastosowanie do ogrzewania mediów ciekłych, gazowych, jak również ciał stałych.
Grzejniki nurnikowe dostępne są z połączeniem kołnierzowym jak również gwintowanym.

Więcej informacji - https://tom-el.com.pl/kategoria-produktu/grzalki-immersyjne/