Grzejniki do obudów AKP w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

 

Grzejniki przewidziane są do pracy w strefach zagrożenia wybuchem dla zapewnienia ochrony przed kondensacją wilgoci oraz zamarzaniem urządzeń zainstalowanych w obudowach analizatorów, przetworników oraz rozdzielnicach elektrycznych . Zastosowanie grzejników zapewnia stabilną pracę urządzeń zabezpieczając je przed zmianami temperatury oraz eliminując zjawisko kondensacji pary wodnej. Grzejniki AKP zapewniają utrzymanie wymaganej minimalnej temperatury dla prawidłowej pracy urządzeń. Szeroki wachlarz mocy i wymiarów grzejników AKP zapewnia możliwość dopasowania urządzeń do indywidualnych wymagań.

 

Grzejniki typu HCS, HCM, HCL oraz HSF mogą być stosowane do ogrzewania obudów rozdzielnic elektrycznych, szafek AKP, obudów analizatorów, przetworników itp.

 

Grzejniki typu HCS, HCM i HCL wyposażone są w termostaty zabudowane na przewodzie zasilającym. Termostat fabrycznie ustawiony , załączający grzejnik przy spadku temperatury poniżej +10 oC i wyłączający grzejnik przy wzroście temperatury powyżej +18 oC. Grzejniki tego typu wyposażone są element grzejny stałooporowy.

W przypadku grzejników HSF elementem grzejnym jest PTC, który zwiększa swoją rezystancję wraz ze wzrostem temperatury grzejnika co z kolei powoduje zmniejszenie mocy grzejnej. Przy wysokich temperaturach moc grzejnika zmniejszana jest do wartości minimalnej co zapewnia ograniczenie temperatury powierzchni profilu aluminiowego w taki sposób, że nie zostanie przekroczona wartość temperatury wynikająca z klasy temperaturowej dla danego typu grzejnika.

 
 

Karty katalogowe