Ogrzewanie w strefach zagrożenia wybuchem Ex

Grzejniki ERB ze stali malowanej epoksydowo lub stali nierdzewnej,
klasy temperaturowe T3 i T4

Grzejniki ERB Ex

karta katalogowa

Grzejniki ERB w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

Przeciwwybuchowy grzejnik powietrza ERB do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych dowolnej grupy wybuchowości : IIA, IIB,IIC i klas temperaturowych T1,T2,T3,T4 oraz Strefy 1 i 2 .

Grzejniki mogą być stosowane w obiektach o charakterze przemysłowym takich jak: rafinerie ropy naftowej, platformy wiertnicze, zakłady chemiczne, akumulatornie, lakiernie, magazyny wyrobów chemicznych itp.

Grzejniki zbudowane są ze stalowej rury wyposażonej w radiatory zwiększające powierzchnię grzejną, puszki przyłączeniowej oraz dwóch wsporników do montażu na podłodze lub ścianie. Konstrukcja grzejnika zapewnia, że temperatura powierzchni elementów urządzenia nie wzrośnie powyżej dopuszczalnej dla danej klasy temperaturowej T3 lub T4. Grzejniki dostępne są również w wersji wykonanej ze stali nierdzewnej.

Maksymalna temperatura otoczenia pracy grzejnika to +40oC. Zaleca się aby grzejnik współpracował z termostatem lub monitorem temperatury np.TW, który będzie kontrolował temperaturę w pomieszczeniu, gdzie zamontowany będzie grzejnik. Urządzenia te powinny mieć zakres regulacji (nastawy) temperatury otoczenia do maksymalnie +40 oC.

Dostępne są również grzejniki w wersji z zabudowanym termostatem.


Podstawowe dane techniczne:

  • Szeroki zakres mocy grzejników od 140 W do 2400W, zasilanie 230V, 50Hz
  • Materiał: stal malowana epoksydowo lub nierdzewna
  • Zakres temperatury pracy od -30oC do +40oC
  • Uchwyty mocujące
  • Wymiary: długość grzejników od 450mm do 3150mm w zależności od klasy temperaturowej i mocy
  • Przepust kablowy M20 IP65
  • Certyfikaty i zgodność z : CE, ISSeP 07 ATEX 042X II 2G,Ex d IIC T3-T4, Strefy zagrożenia : 1,2.