Nagrzewnice wodne ze stali nierdzewnej w wykonaniu Ex

Wodne nagrzewnice powietrza AW do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem. Posiadają wentylator i obudowę ze stali nierdzewnej. Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych dla grupy wybuchowości IIB i klasie temperaturowej T4. Służą do ogrzewania pomieszczeń zakwalifikowanych do strefy 1 i 2.

 

Nagrzewnice mogą być stosowane w obiektach o charakterze przemysłowym takich jak:

  • rafinerie ropy naftowej
  • platformy wiertnicze
  • zakłady chemiczne
  • akumulatorownie
  • lakiernie
  • magazyny wyrobów chemicznych
  • oczyszczalniach ścieków  itp.
 

Nagrzewnice AW przystosowane są do pracy w suchych pomieszczeniach. Nie należy ich stosować w miejscach narażonych na wilgoć, opady atmosferyczne itp.  Nagrzewnicę należy trwale zamocować do konstrukcji stałej i nie można jej używać jako urządzenia przenośnego.

Układ grzejny nagrzewnicy wraz z zespołem silnika i wentylatora zabudowane są w wytrzymałej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej. Wężownica wyposażona w rury miedziane i aluminiowe lamele. Regulowane żaluzje pozwalają ukierunkować strumień przepływającego powietrza, a otwór rewizyjny ułatwia przegląd i czyszczenie nagrzewnicy.
Osobno można zamówić wsporniki ścienne oraz termostat do kontroli temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu.

Nagrzewnice AW Ex wykorzystują gorącą wodę jako nośnik energii
Zabudowany silnik elektryczny w wykonaniu Ex wraz z wentylatorem, współpracuje 6 stopniowym systemem zabezpieczenia silnika przed nadmiernym wzrostem temperatury. Urządzenie wykonawcze musi być zamontowane poza strefą Ex

 
 

Karty katalogowe